Skip to content

Villkor

Priser

Samtliga priser som presenteras är utan moms och frakt.
Emballage och eventuell expeditionsavgift kommer som tillägg vid fakturering. MiKE INTERiÖR AB reserverar oss för att eventuella prisändringar kan förekomma.
Ändrade momsregler eller om inköpspriset förändras radikalt. MiKE INTERiÖR AB då vi handlar bl.a med Euro, Polska Zloty & US dollar. Vi förändring av kraftig förändring utav dessa valutor som går upp kraftigt mot svenska kronan och drabbar just den produkten som ni har beställt kommer en eventuell justering av priset att kunna ske.

Leveranstid

Leveranstid från bekräftad order och sedvanlig kreditkontroll och kan skilja sig beroende på produktens art.
För att få mer detaljerad leveransbesked är du som kund välkommen att göra en förfrågan som bekräftas sedan enligt bekräftelse.
Vissa produkter kan ta längre tid än 6veckor då pga rådande pandemi ( Covid- 19

Betalning

Betalnings sker mot faktura, i vissa fall krävs förskottsbetalning.
Betalningsvillkor på faktura är 20 dagar mot företag.
Betalningsvillkor på faktura är förskott eller 10 dagar mot privatperson.

Garanti

Garanti gäller för näringsidkare löper garantiåtagandet under 12 månader från ursprunglig leveransdag OM inget annat avtalats och omfattas ej av slitage, handhavandefel eller skadegörelse. För enskild konsument löper garantiåtagandet från ursprunglig leveransdag i 24 månader parallellt med de villkor som anges i gällande Konsumentköplagstiftning.

Transportskada

Eventuella transportskador ska rapporteras direkt vid leverans och antecknas på följesedeln.
OBS! Viktigt att kontrollera skador på godset innan påskrift sker.
Om skadan inte är anmäld på fraktsedel, ex. om skadan upptäckts vid uppackning behövs alltid bild på skada.Anmälan av transportskada samt dolda måste ske inom 5 arbetsdagar efter mottagandet för att ersättning ska fås.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.
Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Återköp/Returrätt

Återköp medges ej normalt. Samtliga produkter tillverkas efter er beställning och är specialanpassade, därmed har vi ingen möjlighet att göra återköp.
I vissa fall kan vi avtala återköp, detta måste dock avtalas innan order sker.
Vid avtalat återköp står alltid köparen för fraktkostnaderna.
Reklamation måste ske inom 8 dagar.

Ägande – Övrigt

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

MIKE INTERIÖR förbehåller sig äganderätten på varorna tills full likvid erhållits:
MIKE INTERIÖR förbehåller sig rätten till mindre konstruktionsförändringar på produkterna.
MIKE INTERIÖR reserverar sig för eventuella pris eller fakta fel eller färgavvikelser som förekommer på grund av trycktekniska skäl.
MIKE INTERIÖR reserverar sig för händelser utanför bolagets kontroll, så kallat Force Majeure.