Skip to content

ANKOMSTEN TILL HOTELLET RESTAURANGEN ELLER RECEPTIONEN ÄR DET ENDA ÖGONBLICK DÄR FÖRSTA INTRYCKET SPEGLAS.
Därför är utsidan och receptionen ställen mer och mer behandlade när det gäller design. Dessutom, från en enkel plats för passage, blir de kollektiva utrymmena av hotellen ställen för liv och delning. Dessa utvecklingar kräver noggrann uppmärksamhet åt design, materialval och servicekvalitet. Detaljerna är närvarande överallt från våra askkoppar till badrumsutrustningen. Våra produkter finns där för att hjälpa dig att ge rätt och rätt intryck