Skip to content

Visar alla 6 resultat

Vad är hyra? Att hyra är fördelaktigt när man vill åt nyttjandet eller funktionen men inte vill äga utrustningen. Wasa Kredit köper utrustningen av leverantören och hyr sedan ut utrustningen till företagaren. Med ett hyresavtal får du som företagare möjlighet att byta eller komplettera utrustningen under pågående hyrestid. Ju längre tid avtalet löper, desto större utrymme finns det för uppgradering. Vad är leasing? Leasing är en form av långtidshyra där du som företagare fördelar kostnaden över tiden. Wasa Kredit äger objektet medan företaget nyttjar det. Efter leasingtidens slut får företaget ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 5–10 procent av finansierat belopp vid tre års leasing.